Artikel Bahasa Arab

PELEPASAN KONTINGEN UIN SUSKA RIAU DALAM SIMBA X UIN LANGSA

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhAlhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wata’ala, yang sentiasa memberikan rahmat-Nya kepada mahluknya tanpa terkecuali.Lagi lagi ucapan syukur kita ucapkan alhamdulillah Pada hari Ahad, 05 Maret 2023, 29 orang dari pendidikan Bahasa Arab universitas Sultan Syarif Kasim Riau berangkat …

Read More »